(+34) 877 66 14 38 | (+34) 655 60 30 21

config

Eduardo Soler García de Oteyza

Equips Àrea Tècnica i Comunicació Ambiental

 

Sebastiano Alba

LIMONIUM

Empresa de serveis ambientals, turístics, de comunicació i educació ambiental nascuda a l’abril del 1996 i amb seu a Tarragona. Treballem en el món de la consultoria tècnica (estudis, projectes, informes mediambientals i de sostenibilitat, paisatge, ordenació del territori, senyalització,....) i en la comunicació i educació ambiental (educació per la sostenibilitat i sensibilització ambiental a centres educatius i població en general) i el món de la comunicació (dinamitzem xarxes socials, edició i disseny de material de comunicació divers, d'interpretació,...).

 www.limonium.org    https://www.facebook.com/pages/Limonium-Territori-Intelligent/230248290397443  https://twitter.com/LIMONIUMSL